Garantie


Garantie en reparaties

LuxKozijnen biedt garantie op al zijn producten. De garantieperiode hangt af van het product. Op de kozijnen krijgt u 5 jaar en op deuren en rolluiken 2 jaar garantie.

De garantieperiode wordt berekend vanaf de aankoopdatum. De basisvoorwaarde voor de aanvaarding van uw garantieclaim is dat uw product correct is geïnstalleerd en onderhouden volgens de bijgevoegde reinigings- en onderhoudshandleiding. LuxKozijnen is niet aansprakelijk voor mankementen die voortvloeien uit een verkeerde installatie.


De garantie heeft betrekking op:
- de duurzaamheid van de profielen,
- de duurzaamheid van de constructieverbindingen,
- de goede werking van het beslag en zijn functies,
- de goede afdichting van het isolatieglas,
- het behoud van de fabriekskleur van de profielen.
De garantie heeft GEEN betrekking op
de afstelling van het beslag,
het onderhoud van de ramen,
condensvorming op de beglazing binnen en buiten,
glasbreuken veroorzaakt tijdens het gebruik,
kleine mankementen die de gebruikswaarde van de ramen niet beïnvloeden.

Reparaties onder de garantie worden verricht door de gecertificeerde service van LuxKozijnen en/of fabrikant, binnen een termijn van max. 30 dagen na aanvaarding van de klacht. In overleg met de klant kan deze termijn worden gewijzigd. Voordat ons reparatieteam arriveert dient u alle bijkomende elementen (bijv. jaloezieën, rolluiken) die niet waren meegeleverd te verwijderen. De lijst met producten waarop u garantie krijgt, is te vinden op de factuur.

Uitwendige schade aan beglazing en profielen dient te worden gemeld binnen een periode van 14 dagen na uw aankoop.